Lille Edvin

Vetle Edvin e’ i frå meg taken, langt te det land der eg ei han får sjå

Det stod ei fare på de bølger klare, og sorgens tårer rente på hans kinn

Tra-la-la-la, og på de bølgor klare

Og sorgens tårer rente på hans kinn

Det kom en sjømann gåande på vegen, han til si moders enkle stove gjekk

Han bar ei helsing ifrå vetle Edvin, at han ei meir i detta livet finns

Tra la la la og på de bølgor klare

at han ei meir i detta livet fins

Lille Emily dånade til jordo, ho svimte av men våkna opp igjen

Forferdas ei du lille, vakre Emily, før enn du vaknar e’ din Edvin her

Tra la la la og på de bølgor klare

Før enn du vaknar e’ din Edvin her

Vetle Edvin stod og berga segel, men fall så ned uti det vide hav

Han flaut i land på nokre tynne plankar, og blei så berga frå si våte grav

Tra la la la og på de bølgor klare

og blei så berga fra si våte grav

Vetle Edvin har no tatt seg hyra, han e’ på vegen fra sin forrige heim

Han tenke’  no sin alderdom forspela, uti sin Emily’s nye vakre heim

Tra la la la og på de bølgor klare

uti sin Emily’s nye vakre heim